Introductie algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken via welk platform (hierna te noemen het ‘Platform’) dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

0. Definities

"My Italy", "wij", "we" of "onze" houdt in My Italy Srlu., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Italiaans recht, en heeft haar kantoor in Via della Cucculeggia 15, 53016, Murlo (SI), Italië. "Platform" houdt in de (mobiele) website en app waar reserveringen kunnen worden gedaan. “Agriturismo” houdt in de professionele aanbieder van accommodaties (bv. agriturismo, hotel, motel, appartement, bed & breakfast, residence). "Reservering" of "boeking" betekent een afspraak die u maakt met een Agriturismo om op een bepaald moment in de toekomst een accommodatie (kamer, appartement, villa) te hebben.

1. Reikwijdte en aard van onze service

Via dit Platform bieden wij (My Italy Srlu) een online platform aan waar Agriturismos in hun professionele bedrijfsvoering hun producten en diensten voor reservering kunnen adverteren, verhandelen, verkopen, promoten en/of aanbieden (voor zover van toepassing) en waar relevante bezoekers van het Platform kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken en een bestelling kunnen doen, kunnen reserveren of een aankoop of betaling kunnen doen. Door een reservering te maken op onze website gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de relevante Agriturismos bij wie u reserveert of een product of dienst (zoals van toepassing) afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Agriturismo; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende Agriturismos sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de Agriturismo. My Italy doet niet aan het (her)verkopen, verhuren, aanbieden van (reis)producten of -diensten.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze service is gebaseerd op de informatie die de Agriturismos ons verschaffen. De Agriturismos die hun accommodatie op het Platform adverteren en promoten zijn geheel verantwoordelijk om ons te voorzien van actuele tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid & voorwaarden en andere relevante informatie die op ons Platform wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze service, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons Platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke Agriturismo is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid & voorwaarden) die aan ons wordt gegeven.

Onze service wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, reserveringen, producten of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

2. Prijzen

Prijzen worden weergegeven op onze website inclusief BTW / omzetbelasting (onder voorbehoud van wijzigingen) en exclusief toeristenbelasting. Extra kosten kunnen van toepassing zijn voor extra items (services of producten), zoals eindschoonmaak, airconditioning, verwarming, extra bed, babybedje, ontbijt en alle andere extra items die vooraf door de agriturismo zijn bevestigd. Sommige extra items, zoals bijvoorbeeld de eindschoonmaak, kunnen verplicht zijn.

De Agriturismo kan in het geval van kosten voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde toeslagen en belastingen (waaronder toeristen-/stadsbelasting) in rekening brengen.

Soms zijn er via ons Platform goedkopere tarieven beschikbaar voor een specifiek(e) verblijf, product of dienst. Er kunnen echter speciale voorwaarden en beperkingen gelden bij deze door de Agriturismos beschikbaar gestelde prijzen, bijvoorbeeld niet-annuleerbaar en niet-terugbetaalbaar. Gelieve de relevante product-, service- en reserveringsvoorwaarden aandachtig door te nemen voor dergelijke voorwaarden voordat u een reservering maakt.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven. Indien ze niet als zodanig zijn gelabeld, kunt u geen rechten ontlenen aan duidelijke fouten of vergissingen.

3. Privacy en cookies

My Italy respecteert uw privacy. Meer hierover kun u in onze Privacyvoorwaarden en cookiesbeleid lezen.

4. Gratis voor consumenten, alleen Agriturismos betalen!

Tenzij anders aangegeven zijn onze diensten gratis voor consumenten, want in tegenstelling tot veel andere partijen brengen wij u niets in rekening voor onze service en voegen wij geen extra (reserverings/boekings)toeslagen aan de kamerprijs toe. U betaalt de Agriturismo het in de reservering vermelde bedrag (plus, tenzij in de prijs inbegrepen, de toepasselijke belastingen, toeslagen en extra items).

Nadat de eindgebruiker de dienst of het product van de Agriturismo heeft geconsumeerd (bijv. nadat de gast bij de accommodatie heeft verbleven (en betaald)), betaalt de Agriturismo een commissie (een klein percentage van de productprijs (bijv. kamerprijs)) aan My Italy. Alleen Agriturismos die een commerciële relatie hebben met My Italy (via een overeenkomst) worden beschikbaar gemaakt op het Platform.

5. Creditcard of betalen via uw bank

Mijn Italië hanteert de boekingsvoorwaarden van elke afzonderlijke Agriturismo en de betaling is niet aan My Italy, maar rechtstreeks aan de Agriturismo. De Agriturismo kan een aanbetaling, een percentage van het totale bedrag van uw reservering, op het moment van reserveren vragen, te betalen door middel van een internationale bankoverschrijving of door uw creditcardgegevens te verstrekken tijdens het reserveringsproces, zodat de Agriturismo uw creditcard debiteert voor het bedrag van de aanbetaling. Het resterende bedrag betaalt u op het moment van aankomst, vertrek of een aantal weken voor aankomst zoals vermeld in de reserveringsvoorwaarden. Agriturismos waarvoor geen aanbetaling vereist is, kunnen uw creditcardgegevens vragen om de reservering en eventuele annuleringskosten te garanderen. De betaalwijze van de Agriturismo van uw keuze staat vermeld op het boekingsformulier dat u gebruikt om uw reservering te bevestigen, of kan altijd bij My Italy worden opgevraagd in elk stadium van het reserveringsproces.

U kunt My Italy niet aansprakelijk of verantwoordelijk houden voor het (geautoriseerd, (vermeend) ongeautoriseerd of verkeerd) belasten en geen enkel bedrag storneren of terugeisen voor het geldig of geautoriseerd belasten van uw creditcard door de Agriturismo (inclusief voor vooruitbetaalde tarieven, no-shows en belastbare annuleringen).

In het geval van creditcardfraude of ongeautoriseerd gebruik van uw creditcard door derde partijen, dragen de meeste creditcardmaatschappijen het risico en betalen zij alle kosten die resulteren uit dergelijk misbruik: dit is soms onderhevig aan een eigen risico (meestal EUR 50). In het geval dat uw creditcardmaatschappij of bank u dit eigen risico in rekening brengt vanwege ongeautoriseerde transacties als gevolg van een op ons Platform gemaakte reservering, betalen wij u dit eigen risico, tot een verzamelbedrag van EUR 50. Om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling, moet u deze fraude melden bij uw creditcardverstrekker (in overeenstemming met hun rapportagerichtlijnen en -procedures) en mail ons onmiddellijk op info@myitaly.nl. Vermeld 'creditcardfraude' in het onderwerp en verstrek uw bewijs van het in rekening gebrachte eigen risico (bijv. de voorwaarden van de creditcardmaatschappij). Deze schadeloosstelling geldt alleen voor creditcardreserveringen die zijn gemaakt via de veilige server van My Italy en waarbij het ongeautoriseerde gebruik van uw creditcard resulteerde door verzuim of nalatigheid van My Italy en u geen blaam treft tijdens het gebruiken van onze veilige server.

6. Vooruitbetaling, annulering, no-show en de kleine lettertjes

Door het maken van een reservering bij een Agriturismo, gaat u akkoord met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden van die Agriturismo, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de Agriturismo die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of uw verblijf (met inbegrip van de kleine lettertjes van de Agriturismo, weergegeven op ons Platform en de van toepassing zijnde huisregels van de Leverancier), inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de Agriturismo. De voorwaarden voor levering, aankoop en gebruik kunnen worden verkregen bij de desbetreffende Agriturismo. De algemene annulerings- en no-showvoorwaarden van elke Agriturismo zijn beschikbaar op ons Platform op het boekingsformulier van de Agriturismo, tijdens het reserveringsproces en in de voucher. Houd er rekening mee dat bepaalde tarieven, toeslagen of speciale aanbiedingen niet gewijzigd, terugbetaald of geannuleerd kunnen worden. De Agriturismo kan in het geval van een no-show of annulering de van toepassing zijnde toeristenbelasting in rekening brengen. Gelieve voordat u reserveert de (reserverings)gegevens van het product of de dienst van uw keuze aandachtig door te lezen voor dergelijke voorwaarden. Let op: een reservering die betaling of aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) vereist, kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) voor zover het/de desbetreffende (resterende) bedrag/bedragen niet volledig geïnd kan worden op de relevante verval- of betaaldatum die overeenkomt met de betaalvoorwaarden van de Agriturismo en de reservering. De voorwaarden betreffende annulering en vooruitbetaling kunnen per reservering verschillen. Wij verzoeken u om de kleine lettertjes zorgvuldig te lezen en ook de belangrijke informatie in uw voucher, want hierin kunnen aanvullende voorwaarden staan die door de Agriturismo toegepast kunnen worden (bijv. met betrekking tot leeftijden van de gasten, borg, niet-restitueerbare tarieven/extra toeslagen bij groepsboekingen, extra bedden/geen gratis ontbijt, toelating van huisdieren, geaccepteerde creditcards). Te late betaling, een verkeerde bank, bankpas of creditcardgegevens, een ongeldige creditcard/debetkaart of onvoldoende tegoed op uw kaart zijn voor uw eigen rekening en is op eigen risico. U heeft geen recht op enige terugbetaling van een (niet-restitueerbaar) vooruitbetalingsbedrag, tenzij de Agriturismo akkoord gaat of dit vermeldt in de (vooruit)betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw reservering kunt u contact opnemen met My Italy. U moet uw reservering schriftelijk aan My Italy annuleren, uiterlijk 3 werkdagen vóór het verstrijken van de annuleringsperiode; waardoor My Italy uw reservering op tijd bij Agriturismo kan annuleren. U kunt ook annuleren direct bij de Agriturismo, binnen de annuleringsperiode, zoals vermeld in de annuleringsvoorwaarden van de Agriturismo. Uw wijziging of annulering van uw boeking is alleen definitief na schriftelijke bevestiging door My Italy of de agriturismo.

Houd er rekening mee dat er overeenkomstig de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de Agriturismo mogelijk kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw annulering en dat vooruitbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald. Wij raden u aan om de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de Agriturismo zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering gaat maken. Vergeet ook niet om uw betalingen tijdig te doen, mocht dat vereist zijn.

Als u een late of vertraagde aankomst heeft op de incheckdatum of de volgende dag pas aankomt, zorg er dan voor dat u dit (tijdig/direct) communiceert met de Agriturismo, zodat zij weten hoe laat ze u kunnen verwachten en u een annulering van uw reservering of kosten voor een no-show voorkomt. Onze klantenservice kan u indien nodig assisteren met het op de hoogte stellen van de Agriturismo. My Italy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw verlate aankomst of annulering of door de Agriturismo in rekening gebrachte no-showkosten.

7. (Verdere) correspondentie en communicatie

My Italy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Agriturismo op of via zijn platform. U kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de Agriturismo, of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. My Italy kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Agriturismo.

Om uw reservering naar behoren te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient u uw juiste e-mailadres te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers (en hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren).

Elke claim of klacht met betrekking tot de accommodatie en reservering moet onmiddellijk worden ingediend bij de Agriturismo (nog tijdens uw verblijf bij de Agriturismo), zodat zij binnen hun mogelijkheden een redelijke oplossing kunnen bieden. Zonder enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid te aanvaarden kan My Italy u helpen in de communicatie met de Agriturismo. Elke claim of klacht tegen My Italy moet onmiddellijk worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van uitchecken. Elke claim of klacht die wordt ingediend na de periode van 30 dagen of die niet lokaal is gemeld aan de Agriturismo of aan My Italy tijdens uw verblijf, kan worden afgewezen en de eiser verliest zijn recht op enige (schade of kosten) vergoeding.

Wegens het voortdurend bijwerken en wijzigen van prijzen en beschikbaarheid raden we u ten zeerste aan om screenshots te maken bij het maken van de reservering om uw positie (indien nodig) te ondersteunen.

8. Disclaimer

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en tot voor zover wettelijk toegelaten, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de voucher.

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de Agriturismo’s die via ons Platform beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de Agriturismo of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons Platform, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de Agriturismo of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

My Italy is niet verantwoordelijk (en wijst alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid, de geschiktheid en de gepaste openbaarmaking van de accommodatie en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende Agriturismo als enige verantwoordelijk is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de accommodatie op zich neemt (inclusief alle garanties en verklaringen van de Agriturismo). My Italy is geen (weder)verkoper van de accommodaties. Klachten of claims met betrekking tot de accommodatie (inclusief met betrekking tot de aangeboden (speciale/promotie) prijs, de voorwaarden of specifieke verzoeken van Klanten) moeten worden behandeld door de Agriturismo. My Italy is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en (product)aansprakelijkheden.

U gaat er mee akkoord dat de Agriturismo te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over het totaalbedrag van de (accommodatie)prijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de Agriturismo kosten in rekening heeft gebracht) voor uw accommodatie, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de (accommodatie)prijs faciliteren. My Italy is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de (accommodatie)prijs aan de relevante belastingautoriteiten. My Italy zal nooit als verkoper voor welk(e) product of dienst op het Platform dan ook handelen of fungeren.

In het geval de Agriturismo uw reservering annuleert als gevolg van een overboeking, staking, overmacht of enige andere gebeurtenis waarover zij geen controle heeft, is het de verantwoordelijkheid van de Agriturismo om u binnen hun mogelijkheden een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. U hebt de keuze om dit alternatief al dan niet te accepteren. My Italy is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke annuleringen, maar kan u ondersteunen in de communicatie met de Agriturismo.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van My Italy Srlu. of haar Agriturismo’s.

My Italy behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) het Platform waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op het Platform of (vertaald) inhoud zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan My Italy. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

10. Diversen

Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Italiaans recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter voorgelegd in Como, Italië.

De originele Engelse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. Dit is een service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling hiervan geldt de Engelse versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de definitieve versie. U kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen. De Engelse versie van de voorwaarden is beschikbaar op ons Platform. Om deze te lezen, selecteert u ‘English’ bovenaan in het taalmenu. Op schriftelijk verzoek kan de Engelse versie u worden toegezonden.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

11. Over My Italy

De service wordt verzorgd door My Italy Srlu., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Italiaans recht en met haar hoofdkantoor in Via della Cucculeggia 15, 53016, Murlo (SI), Italië. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Siena onder registratienummer SI-136477. Ons BTW-nummer is 01300710520.

Deco

Margot Mail met Margot >>